top of page

תנאי שימוש

עדכון אחרון, 14 לספטמבר 2020

אנא קרא/י תנאי שימוש אלה ( "תנאים", "תנאי השימוש") בקפידה לפני השימוש באתר www.we-tribu.com וביישום הנייד Tribu ("השירות") המופעל על ידי Tribu ( "לנו", "אנחנו", או "שלנו").

הגישה והשימוש בשירות מותנים בהסכמתך ובעמידתך בתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים הניגשים להשתמש בשירות.

באמצעות גישה או שימוש בשירות, אתה מביע את הסכמתך המפורשת להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם כל או חלק כלשהו של התנאים אינך יכול ואינך רשאי לגשת לשירות ו/או להשתמש בו.

 

תוכן

השירות שלנו מאפשר לך לפרסם, לקשר, לאחסן, לשתף ולהפוך לזמין מידע מסוים, טקסטים, גרפיקה, תמונות, קטעי וידאו, או כל חומר אחר ("תוכן"). את/ה אחראי/ת לתוכן שאת/ה מפרסם/ת בשירות, לרבות חוקיותו, אמינותו, ונאותותו.

על ידי פרסום תוכן לשירות, את/ה מעניק/ה לנו את הזכות והרישיון להשתמש, לשנות, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשכפל, ולהפיץ כל תוכן כאמור על ידי ובאמצעות השירות. את/ה המחזיק בזכויות כולן על כל תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג בשירותים או באמצעות השירות ואת/ה האחראי/ת להגנה על זכויות אלה. את/ה מסכים/ה שרישיון זה כולל את הזכות שלנו להפוך את התוכן שלך זמין למשתמשים אחרים של השירות, אשר עשויים אף הם להשתמש בתוכן שלך בהתאם לתנאים אלה.

את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת כי: (i) התוכן הוא שלך (בבעלותך) או שיש לך את הזכות להשתמש בו ולהעניק לנו את הזכויות ורישיון כאמורים בתנאים אלה, וכן (ii) פרסום התוכן שלך או באמצעות השירות, אינו מפר את זכויות הפרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים, זכויות חוזה או כל זכות אחרת של כל אדם כלשהו.

 

חשבונות

כאשר את/ה יוצר/ת חשבון איתנו, את/ה חייב/ת לספק לנו מידע מדויק, מלא ועדכני בכל עת. אי ביצוע הוראה זו מהווה הפרה של הסכם זה, אשר עלולה להוביל לסיום ולסגירה מיידיית של החשבון שלך בשירות שלנו.

את/ה אחראי/ת על שמירת הסיסמה שבה את/ה משתמש כדי לגשת לשירות עבור כל פעילות או פעולות תחת הסיסמה שלך, זאת אף אם הסיסמה היא באמצעות השירות שלנו או באמצעות שירות של צד שלישי כלשהו.

אתה מסכים שלא לגלות את הסיסמא שלך לצד ג 'כלשהו. עליך להודיע לנו מיד לאחר שנודע לך על כל הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך.

 

קניין רוחני

השירות והתוכן המקורי (לא כוללים תוכן המסופק על ידי משתמשים), תכונות ופונקציות כלשהם יישארו רכושה וקניינה הבלעדיים של Tribu ובעלי הרישיון שלה. השירות מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים הן של ישראל ושל מדינות זרות. סימני המסחר והעיצוב המסחרי שלנו לא יכולים לשמש בהקשר לכל מוצר או שירות ללא הסכמה מראש ובכתב של Tribu.

 

הפסקת שירות

אנו עשויים להפסיק או להשעות את החשבון שלך באופן מיידי, ללא הודעה או התחייבות מוקדמת, מכל סיבה שהיא, ללא הגבלה, לא כל שכן באם הנך מפר את התנאים. המפורטים לעייל ולהלן.

עם סיום ההסכם, זכותך להשתמש בשירות תפסק ותחדל באופן מיידי. אם ברצונך לסגור את חשבונך, הנך רשאי/ת פשוט להפסיק את השימוש בשירות.

 

הגבלת אחריות

בשום מקרה Tribu, מנהליה, עובדיה, שותפים שלה , סוכנים, ספקים, או חברות קשורות,אינם ולא יהיו אחראים בשום צורה ואופן כלשהם לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי , ענישתי או אחר, כולל, ללא הגבלה, אובדן רווחים, נתונים, שימוש, רצון טוב, או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, כאב וסבל הפסדים ממוניים ובלתי ממוניים, הנובעים מ: (1) הגישה שלך ו/או חוסר הגישה ו/או השימוש או חוסר היכולת לגשת או להשתמש בשירות; (2) כל התנהגות או תוכן של צד שלישי כלשהו באמצעות השירות; (3i) כל תוכן שהגיע מהשירות; ן (iv(4)גישה, שימוש או שינוי לא מורשה של שידור או של התוכן שלך, בין שהדבר מבוסס על אחריות, חוזה, עוולה (כולל רשלנות) או בגין כל תיאוריה משפטית אחרת, בין או אם נודע לנו על האפשרות לנזק שכזה, ובין אם לאו ואפילו אם יתברר או יימצא כי תרופה כלשהי כמפורט לעייל [ נכשלה במטרתה העיקרית. וכן(5) כל נזק פיזי, נפשי ממוני או לא ממוני שייגרם לך מהשימוש בשירות ללא יוצא מן הכלל.

בנוסף על כך, Tribu לא תישא באחריות לבטח או לשפות מתנדבים אשר משתמשים באפליקציה ו/או מנהלי התנדבות המשתמשים במערכת לניהול התנדבות. האחריות לאיכות, לתקינות, להיקפים, לתדירויות, לאיכות השירות, לעמידה בתנאי החוק, לביטוח ולכל ההיבטים הנוגעים לפעילות התנדבותית ו/או למתנדבים, תחול על מנהלי ההתנדבות / הגורמים אשר מציעים את ההתנדבות למתנדבים פוטנציאליים.

 

כתב ויתור

שימושך בשירות נעשה על אחריותך בלבד. השירות מסופק על בסיס "כמות שהוא" וגם על בסיס "כמות שהוא זמין". השירות מסופק ללא אחריות מכל סוג שהוא לתוכן הפעילויות ההתנדבותיות, או לכל היבט אחר בפעולה הקשורה להתנדבות. האחריות תחול על הארגונים אשר מפעילים את ההתנדבות במערכת.

Tribuֿ, חברות בנות שלה, שותפיה, ובעלי הרישיון שלה מתחייבים לבצע את מיטב המאמצים אך עם זאת לא יכולה להתחייב בוודאות כי (1) השירות יתפקד ללא הפרעה,ויהיה מאובטח או זמין בכל עת או מיקום מסוים; (2)שכל השגיאות ו/או הליקויים יתוקנו בכלל או במועד מסוים, (3) השירות יהיה נקי מווירוסים או ממרכיבים מזיקים אחרים; או (4) שתוצאות השימוש בשירות יתאימו לדרישות או למשאלות הלב שלך.

 

החוק המכריע

תנאים אלה יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, מבלי להתחשב בהוראות ברירת הדין. העדר או כשלון אכיפה מצידה של Tribu באכיפת כל או חלק מזכותיה על פי תנאי אלו לא ייחשב כויתור על זכויות אלה. אם ייקבע כי תנאי כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או אינו אכיף על ידי בית משפט, יתר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בינינו בנוגע לשירות שלנו, ומחליפים כל הסכם קודם בינינו בנוגע לשירות.

 

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף את תנאי הסכם זה בכל עת. אם העדכון או השינוי הינם מהותיים, ננסה לספק הודעה מוקדמת לפחות 30 ימים אודות התנאים החדשים,בטרם ייכנסו לתוקף. מה מהווה שינוי מהותי ייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי. על ידי המשך כניסה או שימוש בשירות שלנו לאחר כניסת תיקונים אלה לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, בבקשה הפסק להשתמש בשירות.

 

יצירת קשר

לשאלות לגבי תנאים אלו, אנא פנו אלינו.

office@we-tribu.com

© 2020 - Tribu

bottom of page