top of page

מדיניות פרטיות מערכת Tribu

עדכון אחרון, 14 לספטמבר 2020

ברוכים הבאים ל–Tribu ,האתר, מערכת הניהול והאפליקציה (להלן: "האפליקציה"). אנחנו מתייחסים בכבוד רב לפרטיותכם, ועל כן חשוב לנו להבהיר לכם את היקף המידע הנאסף אודותיכם, השימושים שיתכן וייעשו בו וזכויותיכם ביחס אליו.

 


כללי

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש האמורים, ומצטבר אליו. האפליקציה אוספת עליכם שני סוגי מידע:

 • האחד – כללי שאינו מזהה באופן אישי, דוגמת מידע סטטיסטי מצטבר, כגון אופן השימוש שלכם באפליקציה, הדפדפן בו אתם עושים שימוש, משך הזמן שאתם באפליקציה, השירותים בהם אתם משתמשים, כתובת האינטרנט (Address IP)ממנה אתם גולשים באינטרנט ועוד.

 • השני – מטבע הדברים, נאסף אודותיכם באפליקציה אף מידע אישי ורגיש, שברובו נמסר לאפליקציה על ידיכם לשם קבלת פעילויות ההתנדבות המוצעות לכם. לדוגמא: אמצעי זיהוי ככל שעשיתם בהם שימוש, הפרטים הנמסרים על ידיכם בעת ההרשמה (כגון שמכם, גילכם, כתובתם וכדומה), היסטורית ההתקשרויות באמצעות האפליקציה )דוגמת הפעילויות וההתנדבויות בהם אתם משתתפים, פרטי ההתקשרות שלכם עם מנהלי ההתנדבויות שלכם וכדומה.

 


רישום לשירותים

בעת הרישום לשירותים שמציעה האפליקציה, הינכם מתבקשים למסור פרטים אישיים מזהים. כמובן שאינכם חייבים להרשם כלל לשירותים או שאינכם חייבים למסור את כל המידע, אולם ככל שלא תמסרו מידע רלוונטי ו/או מזהה נכון או מתאים, רמת השירות שתקבלו מהאפליקציה ומהמנהלי התנדבות תיפגע בהכרח. מנהל התנדבות שלא ידע את שמכם, לא יוכל לתקשר איתכם באופן אפקטיבי.

 


השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה בין היתר על מנת:

 • לאפשר לכם להשתמש בשירותים שונים באפליקציה, לקבוע מועדי התנדבות, לוודא את התאמת ההתנדבויות אליכם ולהיפך

 • לייצר הצעות התנדבות מותאמות

 • לזהות אתכם באופן אוטומטי

 • לשם משלוח עדכונים ותזכורות על התנדבויות ושירותים אחרים אותם הזנתם באפליקציה.

 • לשם יצירת אזורים אישיים באפליקציה בהם ישמרו נתוניכם האישיים ותוכלו לבצע פעולות אישיות באפליקציה, אם וככל שיהיו קיימים כאלו.

 • לבטל, להוסיף, לשנות, לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והאימונים המוצעים באפליקציה.

 • לשם פניות אליכם, המתבססות על ניתוחי המידע שנמצא באפליקציה למול נתוניכם האישיים שהעליתם לאפליקציה או היסטורית השימוש שלכם באפליקציה, והכל לשם משלוח הצעות להתנדבויות ופעילויות לפי מנגנוני ההתאמה ולפי דעתו של מנהל ההתנדבות.

 • לצורך יצירת קשר עימכם, ככל שיעלה הצורך.

 


מידע המצוי בידי מנהלי ההתנדבות

אנא שימו לב שבידי מנהלי ההתנדבות הרלוונטיים אליכם נמצא מידע רב המתייחס אליכם, חלקו מזהה אתכם אישית) דוגמת פרטיכם, שם מלא, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל, היסטוריית ההתנדבויות שלכם. למנהלי התנדבות גישה מלאה למידע הרלוונטי אודותיכם הנשמר באפליקציה.

האחריות המלאה על איסוף, שימוש ומחיקת מידע זה נמצאת בידי מנהלי ההתנדבות בלבד, וככל שהאפליקציה נוטלת בכך חלק, הרי היא עושה זאת בעבור מנהלי ההתנדבות ומטעמם בלבד.

 


מסירת מידע לצד שלישי

ביחסים עם האפליקציה, הן ביחס למסמך זה והן ביחס לכל תנאי רלוונטי אחר החל בין הצדדים, מנהל התנדבות יחשב כצד קשור ולא כצד שלישי ומובהר כי מנהל ההתנדבות יקבל באופן גלוי את כל המידע של המתנדב המתייחס אל אותו מנהל התנדבות, ולא צויין לידו במפורש כי לא יימסר.

האפליקציה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע המזהה אתכם באופן אישי שנאסף אודותיכם אלא במקרים המפורטים להלן:

 • ניתנה הסכמתכם לכך

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האפליקציה שתחייב חשיפת פרטיך או במקרי הפרת תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל הסכם אחר עם האפליקציה ומי מטעמה;

 • אם תבצע באפליקציה, פעולות שבניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש או כל מסמך אחר שבו;

 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

 • אם האפליקציה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האפליקציה לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

 • בעת שתרכשו מוצרים ו/או שירותים מהאפליקציה ו/או מכל שותף או נציג שלה.

 • אם האפליקציה תסבור לפי מיטב שיקול דעתה, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לאפליקציה, למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי אחר, לגופם או לרכושם.

 • מידע שאינו מזהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי להמסר לצדדים שלישיים.

 

 


Cookies

האפליקציה ו/או האתר של טריביו משתמש ב"עוגיות" (Cookies )לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכיוצא בזה. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרים על ידי מחשבכם לפי הוראות האפליקציה ו/או מי מטעמו. חלקן זמני וחלקן קבוע.

העוגיות כוללות גם מידע דוגמת הדפים באינטרנט בהם ביקרתם, משך השהות שלכם באתרים שונים וכדומה.

ברוב הדפדפנים קיימת אפשרות להימנע מהפעלת הקוקיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן או למחקן, ואתם רשאים לבחור באפשרות זו. עם זאת, ביטול העוגיות במחשבכם עלול לגרוע ו/או לפגוע בשירותים אותם אתם מקבלים מהאפליקציה, בתוצאותיהם ו/ו בהתאמתם לרצונכם.

 


הצעות התנדבות של צדדים שלישיים

האפליקציה עשויה לכלול הצעות התנדבות, בין אם של מפעילת האפליקציה ובין אם של צדדים שלישיים. ככל שמקור ההצעות אינו באפליקציה אלא בצדדים שלישיים, הרי שהאפליקציה אינה אחראית לתכני אותן הצעות, לפעילויות ההתנדבות המוצעות בהן ולקיומן. כמו כן, שימו לב שצדדים שלישיים כאלו עשויים לאסוף אודותיכם פרטים שונים מאלו הנאספים על ידי האפליקציה או לקבוע מדיניות שונה מהאפליקציה באשר לחשיפת הנתונים, ופעלו בזהירות.

 


אבטחת מידע

האפליקציה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו איננו יכולים להתחייב שהאפליקציה ו/או השירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או שינויו באמצעות גישה שכזו.

 


זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

ככל שקיים בידינו מידע שכזה שברצונכם לעדכן, לשנות או למחוק, אנא פנו אלינו באמצעות הדוא"ל office@we-tribu.com

כיוון שהמידע שבידינו עשוי לשמש לצורך פניה אישית אליכם, אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע ואנו נכבד פניה זו.

בנוסף, המידע שבמאגר עשוי לשמש לצורך פניה אישית-מסחרית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצות אוכלוסין בעלות מאפיינים ספציפיים ששמותיהם כלולים במאגר )"פניה בהצעה מסחרית"(, ואתם כמובן זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. אנו נמחק במקרה זה מידע הדרוש לנו רק כדי לפנות בהצעות מסחריות כאמור לעיל. אנו לא נמחק מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעתם באפליקציה, אך מידע זה לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם.

 


שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, יעודכן התאריך הקבוע מעלה, ובתחתית העמוד תכלל הפניה לנוסח הקודם של המדיניות.

המשך פעולה כלשהי באפליקציה לאחר שינוי מדיניות הפרטיות משמעו באופן חד משמעי כי הינכם מסכימים למדיניות המעודכנת, ואם אינכם מסכימים לה – אנא אל תבצעו פעולה כלשהי באפליקציה לאחר עדכונה.

bottom of page